تخت لیزر اصفهان دیسک کمر را درمان می کند

جهت بخشی برای تخت لیزر اصفهان ولید مورد نیاز است.

هدف از ساخت تخت لیزر اصفهان تعیین جهت گیری مطلوب برای ساخت یک صندلی یا تخت راحت برای بیمار است.

از طریق انجام یک تجزیه و تحلیل جامع از یک مدل سه بعدی قطعه ای قطعه و الزامات و اولویت های تولید خاص در آن قطعه است.

در این کار، مدل سه بعدی تسلط خروجی از فعالیت طراحی  است.

الزامات و ترجیحات تولید تخت لیزر اصفهان توسط طراحان یا برنامه ریزان فرآیند مشخص می شود.

تخت

تولید تخت لیزر اصفهان پشتیبان برای فرآیندهای  که فاقد پشتیبانی نیستند مانند جت کردن مواد، ذوب پرتو الکترونی،  مورد نیاز است.

هدف آن تعیین حداقل ساپورت های مورد نیاز برای ساخت تخت لیزر اصفهان یک قطعه از طریق انجام یک تحلیل هندسی است.

مدل تخت لیزر اصفهان سه بعدی قطعه ای قطعه در یک جهت مشخص است.

در این کار، مدل سه‌بعدی تسل شده در یک جهت مشخص، خروجی وظیفه جهت‌یابی قطعه است.

برش مدل تخت لیزر اصفهان  برنامه ریزی فرآیند را از دامنه مدل سه بعدی به حوزه لایه تبدیل می کند.

برای تمام فرآیندهای مورد نیاز است. کار برش شامل تقاطع یک مدل سه بعدی با یک صفحه افقی است.

ورودی آن یک مدل سه‌بعدی جداشده از یک قطعه با تکیه‌گاه‌هایی در جهت مشخص است.

خروجی آن شامل ضخامت لایه‌های جداگانه و هندسه کانتوری است که باید انباشته شود.

به طور کلی، اطلاعات خروجی در یک فرمت فایل اختصاصی کدگذاری می شود.

جدا از مدل سه بعدی تسلیت، برش را می توان بر روی یک مدل اصلی یا یک مدل مهندسی معکوس نیز انجام داد.

برنامه ریزی مسیر یک وظیفه دامنه لایه خالص است و همچنین برای تمام فرآیندهای  مورد نیاز است.

هدف آن تعیین مسیر ابزار و پارامترهای فرآیند برای ساخت هر لایه از برش‌های یک مدل سه‌بعدی قطعه‌ای از یک قطعه است.

برنامه ریزی مسیر را می توان به برنامه ریزی مسیر درونی و برنامه ریزی مسیر بیرونی تقسیم کرد.

برنامه ریزی مسیر داخلی عمدتاً به تعیین الگو و مختصات هندسی مسیر داخلی و پارامترهای فرآیند مرتبط می پردازد.

برنامه ریزی مسیر بیرونی دقت مرز بیرونی یک برش را کنترل می کند.

این شامل استفاده از یک ابزار حذف مواد برای تشکیل مرز بیرونی یک برش به شکل سه بعدی است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.